Incontro - Програмиране

I N C O N T R O 

PROGRAM 

PRICES

1 – 0.10

2 – 0.20

3 – 0.30

4 – 0.40

5 – 0.50

6 – 0.60 

PRODUCTS 

 APZUPRACPLPKAFPT 
Късо кафе11225     
Нормално кафе11252     
Дълго кафе11270     
Кафе с мляко1143022 6  
Капучино1153040 15  
Капучино с шоколад11630404715  
Клуб кафе1153022 4  
Шоколад104  5520  
Супер шоколад105  6520  
Шоколад с мляко105 274720  
Мляко113 45 37  
Чай Лимон102   2575 
Празна чаша1010     

 PARAMETERS

LI-1//TP-0//MM-0//TS-92//TC-97//AS-6//ZP-10//ZN-12//ZM-30//DE-2//AU-1//OP-0/ER-1//SD-50//AR-15//IN-1//SC-0//RG-0//PM-0// 

CHANNELS

0 – 5.00

1 – 0.05

2 – 0.10

3 – 0.20

4 – 0.50

5 – 0.05

6 – 0.50

{START_COUNTER}