Bianchi Signal

 

 Сигналът Е16-ОБЕМ е просто сигнал, който не предизвиква спиране, а посочва прогресивно намаляване на притока на вода във веригата помпа-електроклапа или неефективна работа на разходомера; този сигнал предупреждава за предстояща повреда Е04-ПОМПА.

 Предвидени са и други сигнали, които не спират автомата и имат за цел да уведомят, че е необходима регенерация на филтъра за омекотяване на водата, смяна на ножовете или филтрите.

 Броят на продажбите, след който тази регенерация се смята за необходима е фиксиран в меню ОПЦИИ; съобщенията на екрана са следните:

- * сигнализира за грешка Е1 6-ОБЕМ

- & сигнализира за подмяна на филтрите

- $ сигнализира за подмяна на ножовете на мелачката

- # сигнализира за подмяна на филтрите и ножовете на мелачката

- % сигнализира за. регенерация на омекотителя, на водата и подмяната на ножовете на мелачката

- Ω сигнализира за регенерация на омекотителя на водата и подмяна на филтрите

- π сигнализира за регенерация на омекотителя на водата, подмяна на филтрите и на ножовете на малачката.

- ά сигнализира за регенерация на омекотителя на водата

Ако се появи един от гореспоменати символи, преминавайки в режим СЕРВИЗ ще се появи съобщение АЛАРМА, последвано от сигнал за необходима подмяна.

 Предвидено е средство за защита ,,налична група” (микропревключвател, монтиран на бройлерния блок) във версиите пластмасов блок; при отсъствие на група автомата посочва ИЗБЕРЕТЕ НАПИТКА БЕ КАФЕ ЕСПРЕСО”.

{START_COUNTER}