Bianchi - Най-често срещани повреди

УКАЗАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ ИЛИ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ДЕФЕКТИ .
При функцията
СЕРВИЗ, повредите излизат на екрана по следния начин: 

Съобщение на  екранаВъзможна причина

ЕО1 ЧАШИлипса на чаши -
повреда на микропревключвателя за чаши
Е02-КАФЕМЕЛАЧКАлипса на кафе
блокирала кафемелачка
Е03 АГРЕГАТ КАФЕблокирала моторна група
повреда в микропревключвателя за моторна група, позициониране на двигателя
Е04-ЕСПРЕСО ПОМПАповреда на помпата, повреда на електроклапата за кафето, повреда на обемния брояч
Е06-КАФЕ ДОЗАТОРповреда на кафе дозатора
повреда на микропревключвателя на дозатора
Е07-МАЩАБНОСТгрешка в мащабния фактор на механизма за монетите
Е08-ЛИПСА НА ВОДАлипса на вода
пълна кофа за отпадни течности повреда на микропревключвателя на резервоара
Е09-ЕПРОМЕПРОМ повреда
Е10-ДВИТАГЕЛ БЪРКАЛКИповреда на двигателя за подаване на лъжички, повреда на микропревключвателя на двигателя
Е11-ТОПЛИНЕН ДАТЧИКкъсо съединение в агрегата за кафе или прекъснат сигнал
Е12-КАФЕ 7О°Сбойлерът за кафе не загрява
Е13-НАГIИТКА<70° Сбойлерът за разтворими напитки не загрява
Е 14-БЛОК ЧАЙ НА ЛИСТАповреда в двигателя на блок чай
повреда на микропревключвателя за позициониране на двигателя
Е15-ГРЕШКА НА ЧАСОВНИКАповреда на часовниковата платка грешка в програмирането
Е1б-ОБЕМсигнал за намалено подаване на вода
Е17-ДВИГАТЕЛ ДЮЗАповреда на двигателя на дюзата
повреда на микропревключвателя за позициониране на двигателя
Е18-УЛЕЙ ЗА ЗАХАРповреда на двигателя
повреда на микропревключвателя за позициониране на двигателя
Е19-НЯМА ВРЬЗКАИзчакайте / няма връзка с механизма за монетите

 Bianchi Antares / Sirio / Orion

{START_COUNTER}